С. Дренково – крепост Градище

С. Дренково – крепост Градище

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


18 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Градище се намира на 2.2 km югозападно по права линия от центъра на село Дренково, на левия бряг на река Дренковска. Тя е изградена върху издигащо се на 2.5 m над околния, равен терен възвишение. Има почти квадратна форма с размери 28.9 х 28.4 m и площ от 0.78 дка и е ориентирана в посока югозапад-североизток. Крепостните стени са с дебелина 2 m и са градени в стил „opus mixtum“ от редуващи се пояси от ломени камъни и по четири реда тухли, споени с хоросан, примесен със счукана тухла. Четирите външни ъгъла представляват полукръгли, плътни, отбранителни бастиони с диаметър 3 m. Входът в укреплението е в средата на югоизточната стена и е с ширина 1.8 m, като е бил затварян от двукрила врата. Проведените археологически проучвания показват, че се касае за укрепен комплекс от III-VI в. с интересен и уникален за нашите земи архитектурен план. Той включва две големи правоъгълни сгради, разположени съответно югозападно и североизточно в обекта. Един квадратен, вътрешен, покрит двор, ситуиран в средата на крепостта. Този двор има три входа, два от които водят към югозападната сграда и още един, към по-малко правоъгълно помещение, от югоизток, което е разположено до главната порта на укреплението. Северозападно от двора се намира още едно малко правоъгълно помещение. Изцяло е проучена вътрешността на обекта, като сред разкритите помещения, точно е определена функцията на няколко от тях. Приземният етаж на югозападната продълговата сграда е служел за зърнохранилище. Северозападното по-малко правоъгълно помещение, пък е обмазано с хидрофобен хоросан и е служело за съхранение и производство на вино-винарна. При разкопките са открити и големи съдове за съхранение на вода, изобилна керамика от кухненски съдове и ями за съхранение на зърно, които са експонирани на място. Намерени са и 15 медни монети, най-късните от тях са на Юстин II (565-578 г), а най-ранната монета е от края на III в. С предметите, датировката на крепостта се определя от края на III в. до към края на VI в. Северно от укреплението, на около 10 m от него, е намерен зид с дължина 4 m, ориентиран в посока изток-запад. Под зида се забелязва облицовка от камъни, която предполага, че съоръжението вероятно е било резервоар за вода, от чиято структура до днес е останала само този зид. На дълбочина 0.6 m под този зид, както и под североизточният крепостен зид на обекта е намерен глинен водопровод, който е довеждал вода до комплекса, някъде от северна посока.

Местоположение

Надморска височина: 574 m. GPS координати: 42°00’12” С.Ш. и 22°57’54” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987.
Божинова, Ю. Късноантична сграда в м. Градище при с. Дренково, община Благоевград, АОР през 2005 г. София 2006
Божинова, Ю. Късноантична сграда в м. Градище при с. Дренково, община Благоевград, АОР през 2006 г. София 2007
Божинова, Ю. Късноантична сграда в м. Градище при с. Дренково, община Благоевград, АОР през 2007 г. София 2008
Божинова, Ю. Късноантична сграда в м. Градище при с. Дренково, община Благоевград, АОР през 2008 г. София 2009
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/7E81SMjcy3yZRRKs7

https://haiduk-tourist.blogspot.com/2018/09/blog-post_88.html?spref=fb 

Планове

К.Василев
С. Дренково – крепост Градище
Категория обекти в БГ:

Comments are disabled.