С. Невша – крепост Кокил тепе кале


4 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост, наречена “Кокил тепе кале” се намира на възвишението „Голямото елеме“, на 3.98 km западно по права линия от центъра на село Невша. Разположена е върху високо, скалисто, носообразно възвишение с триъгълна форма и площ около 20 дка. То се издига на 253 m над нивото на реката под него. Склоновете от запад, юг и изток са много стръмни и високи. Върхът е най- достъпен от север, откъм платото. Тук е издигната дълга около 176 m крепостна стена от ломени камъни, споени с бял хоросан. Портата е в източната част, а в западната част на стената, близо до западния ѝ край има кула, от която започва втора стена във вътрешността на твърдината, директно на юг, която изолира малко триъгълно пространство (цитадела) между западния отвесен, скален склон и останалата част на вътрешното пространство. Размерите на триъгълника са около 35х35х25 m. В него има вход към пещера „Сулу маара“ (водна пещера) или „Кара маара“ (черна пещера) която вероятно е служила за водохранилище на крепостта. От източната страна има крепостна стена, дълга около 40 m, която тръгва от североизточния ъгъл на обекта. По повърхността се открива строителна и битова керамика, както и накити датирани V-VI и ХII-ХIV в.

Местоположение

Надморска височина: 338 m GPS координати: 43°16’18” С.Ш. и 27°15’01” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Материальi для Болгарских древностей. Абоба – Плиска. – В: ИРАИК, X. София, 1905.
Атанасов, Г. Добруджанското десподство. В. Търново, 2009.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.