С. Руйно – крепост Аязмото

img 5065 scaled e1605944588908

6 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост, наречена “Аязмото” се намира на 1.44 km югоизточно по права линия от центъра на село Руйно. Изградена е на нос с отвесен, скален склон от запад и североизток. От запад, север и североизток е ограничен от суходолието на река Сребърница. Твърдината е най- достъпна от юг и югоизток. Крепостни стени обграждат пространството от всички страни. Тя се намира на 10-50 m над нивото на реката. Откъм изток и югоизток, където теренът е равен, крепостните стени са били значително по- високи. Формата на укреплението е неправилна, шестоъгълна. Аналогът е правоъгълник, на който някой е отхапал с голяма хапка североизточния ъгъл и с малка хапка северозападния ъгъл. Максималните му размери са 380 m в посока север- юг и 260 m в посока изток- запад. Площта на обекта е около 70 дка. Основните крепостни стени без външните крепостни съоръжения са с дължина: юг- около 260 m, изток- около 230 m, североизток- около 200 m, север- около 55 m, северозапад- около 125 m и запад около 200 m. Крепостния зид е широк 3 m и в началото на XX в е бил запазен на височина 1.7 m. Лицата му са изградени от различни по големина камъни споени с жълта глина. Зидът е положен направо върху терена. Вътрешността е запълнена с блокаж от дребни ломени камъни, примесени с жълта глина. В днешно време стените са проследяват под насип. На източната и южната крепостна стена са отбелязани по две кули, плюс две в двата ъгъла. Всички кули са правоъгълни. Ъгловата кула е градена от ломени камъни без хоросанова спойка. Тя има размери 6х5.5 m. Същите размери имат и кулите по фронта на стената. От изток и юг пред основната, крепостна стена има още една отбранителна система, която е без аналог. Състои се от два рова с крепостна стена между тях. Тя е широка 29 m, а крепостната ѝ стена е дебела 2.1 m. Първият ров е на 7.5 m от стената и е отделен от втория ров с ивица широка 4 m. Укреплението се простира на две тераси, като по ръба на по- високата тераса се забелязват следи от укрепяване. Това укрепяване разделя вътрешното пространство на крепостта на две части, като северната е била значително по- слабо защитена. Наличието на материали от V-II в.пр.н.е. говори, че мястото е било обитавано от траките. Множество показатели говорят, че тракийското селище също е било укрепено. При селото има две ранносредновековни крепости (Картал кале и Аязмото), разположени само на 1.5 km една от друга. Крепостите са функционирали синхронно в периода IX-XI век и са охранявали пътя от „Тегулициум“/“Ветрени“ на река Дунав към „Ришкия проход“.

Местоположение

Надморска височина: 177 m GPS координати: 43°49’14” С.Ш. и 27°02’10” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Атанасов, Г. Крепостите до с. Руйно, Силистренско или агломерация без аналог в средновековна България през X век. – В: България в световното наследство. Шумен, 2014.
Автори: М. Гърдев, Е. Минчев

Планове

s rujno krepost ayazmoto 5f4266df5f0ae

Comments are disabled.