С. Черенча – крепост


7 / 100

Описание и история

Средновековна крепост има на 1.3 km североизточно по права линия от центъра на село Черенча, на най- северния рид от Шуменското плато. Има неправилна, триъгълна форма с площ от над 20 дка. Крепостния зид, изграден от ломен камък и хоросан, се очертава добре, въпреки гъстата растителност. Крепостта се предполага, че е съществувала през Втората българска държава.

Местоположение

Надморска височина: 418 m GPS координати: 43°19’07” С.Ш. и 26°47’15” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.