С. Черенча – крепост в м. Хороташ


7 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има в местността „Хороташ“, на 1.97 km североизточно по права линия от центъра на село Черенча. Има неправилна четириъгълна форма с приблизителни размери 50×35 m. Добре е запазен южния зид, изграден от ломен камък и хоросан, смесен със счукана керемида. Твърдината е съществувала през IV-VI век.

Местоположение

Надморска височина: 440 m GPS координати: 43°19’15” С.Ш. и 26°47’45” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., В. Антонова. Каталог на археологическите паметници в Шуменски окръг. София, 1975.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.