С. Окорш – крепост Калето

img 5077 scaled e1605944431917

64 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Калето се намира в едноименната местност, на 3.26 km западно по права линия от центъра на село Окорш. Разположена е на силно издължен нос със стръмни склонове от северозапад и юг. От северозапад, запад и юг носът е ограничен от суходолието на пресъхналата река Сребренска.

Твърдина Калето има неправилна, петоъгълна форма с приблизителни размери: от североизток- около 165 m, от изток- около 85 m, от юг- около 235 m, от запад- около 125 m и от северозапад- около 190 m. Общата площ е около 45 дка. Най- добре укрепена е крепостната стена, преграждаща достъпа от североизток, откъдето е и най- достъпна. Тази стена е имала три кули. Тук е бил и входа. Пред стената се проследява ров. Следи от втори ров, преграждащ пътя към входа се виждат на около 80 m пред стената.

Днес по- голямата част от стените на Калето са унищожени, тъй като до неотдавна от тук са вземани камъни за строеж и терена и прилича на изоставена кариера. Крепостната стена е била широка 3.5 m и е запазена на височина до 1.2 m. Изградена е от ломени камъни, споени с жълта глина. Лицата са оформени от по- големи плочести камъни, а вътрешността е запълнена с дребни камъни. по средата на зида се виждат камъни, които оформят вертикално лице. Вероятно това е направено с цел заздравяване на зида, поради голямата широчина и слабата спойка. Стената е построена направо върху терена без основа.

Крепостта е съществувала е през периода X-XI век.

Местоположение

Надморска височина: 220 m GPS координати: 43°44’46” С.Ш. и 26°58’58” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

План

s okorsh krepost v m kaleto 5f4266d18837a

Comments are disabled.