С. Балик – крепост Адина


5 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Адина се намира на 2.54 km североизточно по права линия от центъра на село Балик. Западно на 3.94 km от нея се намира трасето на античния път „Дурострум“- „Анхиало“, който минава през „Дюлинския проход“. А вероятно южно от укреплението е минавал и античния път „Залдапа“- „Абритус“. Твърдината е разположена е на скалист полуостров, образуван от Суха река, която го заобикаля от всички страни, оставяйки единствено на юг 2 m широка връзка, с останалата част от платото. При връзката бреговете на полуострова са отвесни, скалисти и високи 40-50 m.  Той е издължен в посока югозапад- североизток. От запад склонът на полуострова е отвесен, а от северозапад и югоизток склоновете са много стръмни. Укреплението е най- достъпно от североизток, откъм реката. Там е изградена двойна крепостна стена. Също така там се намира и входът. Крепостта е със следните размери: около 635 m от югоизток, около 80 m от североизток, около 480 m от север и северозапад, около 320 m от запад, и 30 m от юг. Формата на обекта е неправилна, като е продиктувана от конфигурацията на терена. Във вътрешността на 128 m от североизточната стена има още една успоредна на нея, която прегражда достъпът на югозапад. Намерената керамика е тракийска (IV-I в.пр.н.е.), късноримска, ранновизантийска и българска от X-XI век. Под крепостта, на отвесните скали има изграден скален манастир „Асар евлери”/“Къщите на крепостта“. Той включва църква, погребален параклис и общежително спално помещение, оформени през V-VI в. Църквата е с голям наос 3.2х4.8 m с правилна абсида върху източната стена и обширен притвор. Има и кладенец за вода, който достига до реката. Южно от църквата е манастирското спално помещение с дължина 11.6 m и ширина 4 m. По стените има няколко ниши, а в северния край скална тоалетна. Северно от църквата е погребалният параклис с дължина 4.4 m и ширина 7.3 m. Върху източната стена е оформена олтарна ниша, а в пода са вкопани няколко гробни камери. Северно от църквата по малък коридор и изсечена в скалата пътечка се достига до няколко килии.

Местоположение

Надморска височина: 130 m GPS координати: 43°48’32” С.Ш. и 27°36’52” И.Д.

Литература

Бобчева, Л. Археологическа карта на Толбухински окръг. София, 1976.
Йотов, В. Балик, община Тервел, Варненска област. – В: Плиска – Преслав, 7. Шумен, 1995.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Планове

Comments are disabled.