С. Беден – укрепено селище


Описание и история

Тракийско, укрепено селище има в местността „Велиево бръдце“, на 3.84 km югоизточно по права линия от центъра на село Беден и на 2 km северно от запустялото село Катраница. Селището е издигнато на висок, самостоятелен хълм, на левия бряг на река Широколъшка. Той е с много стръмни склонове на север, запад, югозапад и изток. Най- лесно достъпен от югоизток и юг, от където широка седловина го отделя от останалата част на масива. Билото на хълма е заравнено и с наклон на югоизток. Крепостните стени на селището се проследяват под насип и са силно обезличени с изключение на югоизточната стена, която е запазена на височина от около 1 m. Стената е градена от добре подреден, ломен камък без спойка и е била издигната по ръба на заравненото било. Вътрешността на обекта е била застроена. В изровените ями от диви прасета се намират парчета битова керамика. Укреплението е гъсто обрасло и е трудно да бъде определена точната му площ. Приблизителните му размери са над 157х76 m. Северно в подножието на укреплението се забелязват останките на стар, калдъръмен път, който върви успоредно на реката.

Местоположение

Надморска височина: 1107 m GPS координати: 41°41’47” С.Ш. и 24°30’34” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/Lw4RU5CT55b4DrSr9

Планове

К. Василев

Comments are disabled.