С. Селча – крепост Белчева бърчина


Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Белчева бърчина се намира на едноименния хълм, в местността „Краставец“, на 2.1 km североизточно по права линия от центъра на село Селча. Тя се издига на самостоятелно възвишение с много стръмни северни, южни и източни склонове. Северните склонове се спускат в коритото на река Кървенишкото дере, а южните в коритото на река Бъзица. Възвишението е най- достъпно от северозапад, от където склонът плавно се изкачва към върха. Билото на хълма е заравнено. Крепостта е с неправилна, елипсовидна форма. ориентирана в посока северозапад- югоизток с максимални размери 93х48 m и площ от 3.3 дка. Крепостните стени са силно обезличени, като на терена се проследяват под формата на насип висок 0.5 m. Стените са градени от местен, ломен камък, споен с бял хоросан. От северозапад в най- западният ъгъл на укреплението, се очертават следите на голяма кула, която е била външна за стената. По всяка вероятност тази кула е охранявала главния вход към твърдината. В североизточната част на укрепеното пространство има следи от голяма постройка, която е била долепена до североизточната стена от вътрешната ѝ страна. Тази постройка се издига на най- високата част от хълма и в нейните останки се забелязва усилена иманярска дейност. По местоположението и голямото струпване на камъни, може да се предположи, че постройката е представлявала жилищно- отбранителна кула. Целия терен на крепостта е бил застроен и в днешно време е обект на усилени иманярски набези. В издълбаните ями се разкриват много парчета от фрагментирана фина и груба керамика, която носи следи от пожар. По склона на хълма се намират и парчета груба тракийска керамика с много голям примес от пясък в тях. Необичайното състояние на останките от стените и факта, че в почти всички изкопи се забелязват следи от пожар предполага, че крепостта е била превзета със сила, била е опожарена, а крепостните ѝ стени са съборени. Камъните от стенните по всяка вероятност са отмъкнати от местното население за строителен материал, тъй като обекта не е трудно достъпен. Северозападно от обекта на по- ниска заравнена площадка, се е разпростирало голямо предградие. На 0.41 km северозападно от крепостта. в подножието на хълма и в самото начало на предградието, се забелязват следите на самостоятелна, охранителна кула. Тя има кръгла форма с диаметър 5 m и градежа ѝ е идентичен с градежа на крепостта. Стените ѝ се проследяват под насип висок 2 m, а на север и на юг от нея се виждат следи от вал.  По всяка вероятност тази кула е контролирала пътя  към укреплението и предградието. Западно и южно под хълма и твърдината, минава стар, калдъръмен път. От крепостта има много добра видимост към поречието на река Въча и към околните хълмове и долини, като има и пряка визуална връзка с крепостта „Чала“ на запад.

Местоположение

На крепостта – Надморска височина: 1045 m GPS координати: 41°51’22” С.Ш. и 24°24’01” И.Д.
На кулата – Надморска височина: 1004 m GPS координати: 41°51’24” С.Ш. и 24°23’50” И.Д.

Източници

К. Василев

Снимки

https://goo.gl/photos/gDGCFTm7G7fUpxig6

Планове

К. Василев

Comments are disabled.