С. Батин – крепост Градъта


65 / 100

Описание и история

Антична и късноантична крепост Градъта се намира в едноименната местност, на 3.11 km западно по права линия от центъра на село Батин. Разположена е на нисък, сравнително равен и леснодостъпен терен, който се издига на 12 m над нивото на река Дунав. От изток е ограничена от река Саръ дере, която се спуска от юг на север. От север- от блатата на южния бряг на река Дунав. От югозапад твърдината е ограничена от стръмния склон на масива „Брестовете“.

Най- достъпна е от „Крайдунавския, римски, военен път“, който върви северно до укреплението в посока изток- запад.

Обектът Градъта е открит при прокопаването на пътя за помпената станция. Откритата кула се намира на 3.7 km западно от „Скаидава“ и на 6.5 km североизточно от „Ятрус“. Тя е квадратна, с вътрешни размери 7х7 m и външни 9.6х9.6 m. Основите и са дълбоки около 1.5 m и са изградени от ломен камък и хоросан, със слаб примес на счукана тухла. Надстройката запазена на височина до 0.6 m е също от ломени камъни и блокаж, а лицевите части са изградени от по- правилни камъни. Дебелината на основите е 1.3 m. Южно от кулата има разположена малка крепост с дължина на страната от 13 m. Западната ѝ външна стена е изградена от големи дялани блокове (квадри). Дебелината на стената е 1.8 m. Намерени са парчета от тухли.

На 0.67 km югоизточно от крепост Градъта са намерени останки от римско селище.

Вероятно укрепление Градъта е служило за охрана на моста през река Саръ дере и наблюдение на южния бряг на река Дунав в тая му отсечка.

Местоположение

Надморска височина: 30 m GPS координати: 43°39’40” С.Ш. и 25°38’25” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.