С. Баня – крепост Тунджис

img 6707 scaled e1606108557114

55 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Тунджис се намира на връх „Градището“, на 5.45 km западно по права линия от центъра на село Баня, южно от язовир Жребчево. Изградена е на връх издигащ се на около 120 m над нивото на река Тунджа, преди да се построи язовира. Той е със стръмни склонове от всички страни, като е най- достъпен от югоизток, където чрез широка 16 m седловина възвишението се свързва с останалата част от масива. От север и изток е ограничен от река Тунджа, от запад от река Ракушница, а от юг- от суходолие. От северозапад се издига конусообразния връх „Острец“, от запад- хълма „Аркър баир“, от юг е хълма „Конлука“, а от изток местността „Могилките“ и „Растова могила“. Твърдината е била с двойни крепостни стени. И двете следват конфигурацията на терена. Най- високото място на хълма е обградено с вътрешната крепостна стена. На западната ѝ страна се забелязват основи на кули, които по всяка вероятност са фланкирали входа. И двете крепостни стени са били изградени от ломен необработен камък, споен с бял хоросан. Външната крепостна стена е ограждала 23 дка площ. По големина обекта се равнява на крепостта Твърдица. Големите ѝ размери, двойната крепостна стена и близостта и до река Тунджа, дават основание укреплението да се припознае с крепостта Тунджис, спомената от византийските автори. Твърдината има отлична видимост във всички посоки, включително и на юг. Покрай нея е минавал път от крепостта „Яница“ при Нова Загора за „Твърдишкия проход“ и „Прохода на републиката“. Служила е за охрана на въпросния път, както и за моста над река Тунджа северно под обекта. В днешно време поради терасиране терена на възвишението, всички крепостни съоръжения са разрушени. На терена се забелязват множество разхвърляни камъни и запазени зидове на дължина около 0.5 m от по два- три реда камъни, които може и да са от сгради.

Местоположение

Надморска височина: 354 m GPS координати: 42°35’17” С.Ш. и 25°55’46” И.Д.

Източници

Попов, А. Крепости и укрепителни съоръжения в Крънската средновековна област. София, 1982.
Автор: М. Гърдев

Планове

s banya krepost tundzhis 5f43bb786059e

Видео

Comments are disabled.