С. Чилик – крепост на вр. Сиври тепе / Остър връх

img 8357 scaled e1616390034619

7 / 100

Описание и история

Тракийска крепост и османски редут и османски редут има на връх „Сиври тепе“/“Остър връх“/„Сюлеймансивриси“, на 0.5 km северозападно по права линия от центъра на село Чилик. „Сиври тепе“ е стратегическо, самостоятелно, конусообразно възвишение със стръмни склонове. От него има отлична видимост във всички посоки на голямо разстояние. За изкачване е по- удобно от южната страна. Върхът на възвишението е бил заравнен и опасан от двойна стена, която следвайки естествения релеф е придавала на твърдината окръглена или овална форма, като загражда пространство 60х70 m. Понастоящем от стената е останал ясно проследим вал. Крепостната стена е била зидана от необработени камъни. Иманярски изкоп в западната и част разкрива градежа под повърхността на земята. За спойката между камъните е трудно да се говори с категоричност. Вероятно във вътрешното пространство е имало постройка, която се е разполагала в южната му част. Входът в крепостта възможно е бил от югоизток. По повърхността се срещат единични фрагменти от строителна керамика. Освен стената по ръба на възвишението, извън нея има още един защитен пояс, който се проследява във вид на вал. Той загражда пространство с неправилна елипсовидна форма, с размери 113х92 m. На височината Османската империя построява редут, който е насочен с фронт към границата с България. По протежение на вала, от изток и зад него е била прокопана траншея. Приблизително по средата ѝ, перпендикулярно на нея е била изкопана втора, по- къса, навлизаща във вътрешното пространство и завършваща с голям изкоп. Самият вал е бил прекъснат на 2-3 места, в резултат на което са се образували подобия на бруствери. В южната част на траншеята се вижда зид измазан с цимент. Създава се впечатление, че е била използвана и укрепвана част от старата, крепостна стена. Въпреки близостта на възвишението до град Кърджали, въпреки изкуственото му залесяване преди около 30 години и османската табия, никъде в печатните и електронните материали, касаещи района, не се споменава за наличие на обект с археологическо и историческо значение на това място. Местното население също не асоциира възвишението със стара крепост. Основателен повод да се мисли, че възвишението е било фортифицирано в стари времена даде неговото стратегическо положение. От върха се открива прекрасна панорама във всички посоки. Има пряк визуален контакт с практически всички фиксирани в района крепости. Според нас на върха винаги е имало наблюдателен пост от тракийско време насам.

Местоположение

Надморска височина: 700 m GPS координати: 41°41’45” С.Ш. и 25°20’48” И.Д.

Литература

Автори: Д-р. Д. Димов, М. Гърдев

Снимки

http://dimdimon.snimka.bg/travel/mastatepe-s-sevdalina.704073

Comments are disabled.