С. Пчеларово – крепост Градището

С. Пчеларово - крепост Градището

Стената на крепост Градището, проследяваща се под насип. Автор: М. Гърдев


76 / 100

Описание и история

Тракийска и средновековна крепост Градището се намира на 3.04 km северно по права линия от центъра на село Пчеларово, вдясно до пътя за Хасково, след разклона за село Петелово. Върхът доминира над околния терен. Неговата западна и южна част са непристъпни, на места с отвесно стърчащи скали.

Североизточната и източната страна на Градището, които са достъпни, са защитени с двойна крепостна стена- основна и протейхизма. Основната стена започва от отвесната скала, върви в югоизточна посока и прави отклонение в южна посока. Тази стена е дълга 17 m. След отклонението стената продължава на юг с дължина 32 m. В североизточния ъгъл на Градището, в мястото където стената прави чупка на юг, е построена полукръгла кула запълнена с пръст, която е отбранявала достъпът от сравнително достъпната североизточна страна. Диаметърът ѝ е 3.4 m. След кулата стената прави чупка и там е оформен входа на укреплението. След входа стената отново прави чупка и е издигната още една кула подобна на първата която го е защитавала от югоизток.

Крепостната стена на Градището е изградена от грубо обработени речни камъни, споени с калов разтвор. Нейната дебелина е 1.75 m. Стената е построена върху пласт от пръст с дебелина 1.2-1.5 m. Крепостта има форма на неправилна елипса с размери 22х75 m. Пред основната крепостна стена има изградена протейхизма. Тя е с дъговидна форма и е издигната  на разстояние от 2.7 m до 14 m пред основната стена. На нея се забелязват две кули.

Във вътрешността на Градището се забелязват отделни останки от сгради. В западната част на обекта, в близост до отвесните скали се наблюдава дълбок скален процеп, гъсто обрасъл с растителност. Тази наситена растителност в това неприветливо място, предполага наличието на вода в този процеп, вероятно от извор. Наличието на такъв извор обяснява липсата на каквито и да е останки от голямо помещение за съхранение на вода- щерна в укреплението. Из целия терен на Градището се намират фрагменти от битова и строителна керамика. Крепостта е построена върху богат културен пласт от каменно- медната епоха (3500 г.пр.н.е.).

Около Градището има праисторическо и средновековно селище.

Местоположение

Надморска височина: 375 m GPS координати: 41°48’49” С.Ш. и 25°22’28” И.Д.

Литература

Балкански, И. Източно- родопски крепости. София, 1977.
Автори: М. Гърдев, д-р. Д. Димов и К. Василев

Снимки

Снимки от крепост Градището
Снимки от крепост Градището

Планове

Автори: К. Василев

s pchelarovo krepost gradishteto 5f43bb7a14746

Comments are disabled.