С. Радевци – крепост Шишковец


7 / 100

Описание и история

Крепост „Шишковец“ се намира на едноименния рид, на 2.5 km североизточно по права линия от село Радевци. Крепостта е изградена в западния край на рида „Шишковец“. В тази си част възвишението е със стръмни склонове на юг, запад и север. Обекта е достъпен само от изток, където чрез тясна и дълбока седловина, върха на който е изградена, се свързва с останалата част от масива. Има неправилна правоъгълна форма с приблизителни размери 160х90 m. Във вътрешността, на самия връх е имало вътрешно укрепление с приблизителни размери 80х50 m. Крепостта е служила за отбрана на пътя, минаващ през Тревненския проход, трасето на който минава на 1.2 km източно от крепостта.

Местоположение

Надморска височина: 672 m GPS координати: 42°49’23” С.Ш. и 25°30’31” И.Д.

Comments are disabled.