С. Българево – крепост Timum / Тимум


13 / 100

Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Timum/Тимум се намира в местността “Дълбока”, на 2.07 km западно по права линия от центъра на село Българево, вдясно от пътя от град Каварна- нос „Калиакра“, по отбивката за мидената ферма. На това място съществува селище от късножелязната епоха до средновековието. То заема част от крайбрежната тераса, заключена между десния (източен) склон на вливащия се в морето “Дълбоки дол” и високия повече от 80 m отвесен бряг. Тук е локализирана античната, пътна станция Тимум. През късната античност, някъде към V-VI век, на мястото е изградена крепост, която показва значимостта на селището Тимум през онази епоха (може би със статут на град). Имала е форма на неправилен четириъгълник, опиращ на морския бряг, с приблизителни размери 300 m в посока север- юг и 250 m в посока изток- запад. От запад, север и изток е защитен от масивна крепостна стена, изградена от камък и спойка от хоросан, смесен със счукана керемида. В края на терасата, непосредствено над морския бряг зидът бил дебел 2.5 m. От разкопките, правени през 2006 г. може да се направи заключението, че стената на крепостта е изградена от средни по размер, сравнително добре обработени каменни блокове, със спойка от бял хоросан с много малко парченца керамика, с широчина 3.10 m. В един по- късен етап от съществуването си, твърдината е била допълнително подсилена чрез втора стена, изградена покрай външното лице на по- ранната. Удебелението е долепено на фуга и има ширина 1.37 m. Новата стена има лице от едностранно обработени камъни (сарматски варовик) и пълнеж от ломени камъни. Спойката е от червен хоросан, с голяма концентрация на керамични парченца. В някои участъци от удебелението, в хоросана се забелязва примес от т. нар. „каменно брашно“, добивано от местния сарматски варовик, който му придава специфичен червено- кафяв цвят. В отделните проучени участъци стената на укреплението е запазена на различна височина, в някои случаи само субструкция. Понастоящем ясно си личи само част от западната стена. Запазена е като каменно- землен вал с височина до 1.2 m. На западната стена няма следи от кули. Укрепената площ на селището възлиза на около 60- 70 дка и е била гъсто застроена. Укрепителната система на късноантичния Тимум включва и цитадела, изградена в най- югоизточната част на селището, върху един издатък на изток на крайбрежната тераса, надвисващ над самото устие на вливащия се тук в морето Дълбок дол. Теренът на цитаделата е сравнително равен в западната част, а в източната- силно наклонен от запад на изток, като денивелацията достига 15 m. Цитаделата е имала трапецовиден план с широка основа от 120 m, опираща на отвесния морски бряг на юг. От тази страна вероятно е нямало крепостна стена. Северозападния и североизточния ъгъл са заоблени. Стените са с дължина: западната- 25 m, северната- 80 m, източната- 40 m. Сега зидовете личат във вид на каменен вал. К. Шкорпил съобщава за останките на една каменна кула, разположена в западната половина на северната крепостна стена, където може би е била портата. Пред цитаделата личат следи от ров. Цитаделата също е била застроена. Територията на крепостта и селището към нея, са били обитавани и по времето на Втората българска държава. През средновековието крепостната стена е била преизползвана в строежите на новите сгради. Може би цитаделата е била издигната през средновековието. По времето на Добруджанското деспотство местността “Дълбока” е включена в отбранителната система, изградена покрай брега между двете основни крепости на Калиакра и Чиракман. Върху старите византийски укрепления са построени нови, по- силни и отговарящи на претенциите на деспотството за роля в средновековния свят. Великолепните останки от съдове, монети на средновековни български и чужди владетели, различните предмети от бита показват, че макар и по- малка от столицата “Калиакра”, крепостта Тимум е била богат и значим средновековен град, чието проучване тепърва ще изненадва. Но дори и днес то е привлекателно място за любителите на старини.

Местоположение

Надморска височина: 80 m GPS координати: 43°24’19” С.Ш. и 28°23’05” И.Д.

Литература

Кузов, Х., М. Манолова- Войкова, Т. Роков. Археологически сондажни проучвания на крепостта Тимум до гр. Каварна. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2007.
Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). В. Търново, 2002.
Петрунова, Б. Туристически обекти в Община Каварна. – В: Факел, 32. София, 2008.
Автор: М. Гърдев

Снимки

Планове

s balgarevo krepost timum timum 5f413da60eff2Крепостта Тимум

Comments are disabled.