С. Антон – крепост Еленско кале 2


6 / 100

Описание и история

Крепост Еленско кале 2 се намира на 3.14 km северозападно по права линия от центъра на село Антон и само на 0.87 km северно от „Еленската базилика“. Изградена е на левият бряг на Еленска река, на скалист хълм, част от южен склон на рида „Гюлджука“, който е част от южните склонове на Стара планина. Хълмът е обграден от запад и север от дълбокият, с отвесни склонове пролом на река Еленска. От юг и изток склоновете са много стръмни. Единственият достъп до хълма и укреплението на него е от североизток по скалист гребен, който свързва хълмът с рида на североизток. Скалистия гребен носи следи от прокопаване, затруднявайки достъпа до укреплението. Обекта е с максимални размери около 70х30 m. В началото на XX в. крепостните му стени вече са били напълно разрушени и са се забелязвали под формата на насипи по склоновете на рида. Крепостта Еленско кале 2 заедно с съседната крепост „Еленско кале 1“, която се намира на отсрещният десен бряг на реката, са били две укрепления на двубазистна крепост охранявали от север голямо селище заключено между „Еленската базилика“ и манастира „Св. Тодор“.

Местоположение

Надморска височина: 1128 m GPS координати: 42°44’26” С.Ш. и  24°13’19” И.Д.

Източници

Мутафчиев, П. Стари градища и друмове изъ долинать на Стрьма и Тополница. София, 1915
К. Василев

Планове

bulgariancastrles s.anton krepost elensko kale 2

Comments are disabled.