С. Храбърско – крепост Калето


10 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Калето се намира на стръмно възвишение в местността „Белички соват“, на 2.76 km югоизточно по права линия от центъра на село Храбърско. Хълмът на който се издига крепостта е със стръмни склонове от всички страни, като от югозапад отвесни скали се спускат в коритото на река Беличка. Укреплението е малко, разположено в посока северозапад- югоизток с максимални размери 24х18 m и площ от 0.43 дка. То е почти напълно унищожено през Сръбско- Българската война в 1885 година, когато на този хълм, както и на съседните в околността е издигната укрепена позиция с армейски и артилерийски окопи. На самия връх на възвишението, в армейски окоп се разкрива част от градежа на твърдината, който се състои от местен, червен ломен камък, споен с бял хоросан. От укреплението има пряка видимост с крепостите при с. Белица и гр. Сливница. От село Храбъско тръгва стар път, който пресича река Беличка северно от крепостта минава покрай нея и продължава за село Хераково.

Местоположение

Надморска височина: 696 m GPS координати: 42°47’17” С.Ш. и  23°04’50” И.Д.

Източници

В. Велков, Крепости и пътища, София 1965
К. Василев

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/PjGSAL

Comments are disabled.