С. Александрия – укрепено селище


7 / 100

Описание и история

Антично и късноантично, укрепено селище има в местността „Куза“, на 4.1 km западно по права линия от центъра на село Александрия. Изградено е на тераса, най- достъпна от юг, където чрез седловина терасата се свързва с останалата част от масива. От запад и изток тя е ограничена от суходолия, които по онова време вероятно са били реки и потоци. От север склонът е полегат. На затвореното пространство не може да се определи формата и размерите поради гъстата растителност. Вероятно приблизителните размери са 160х100 m. Според С. Торбатов селището не е укрепено.

Местоположение

Надморска височина: 233 m GPS координати: 43°53’18” С.Ш. и 27°42’00” И.Д.

Литература

Бобчева, Л. Археологическа карта на Толобухински окръг. София, 1973.
Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.