С. Топола – укрепено селище


4 / 100

Описание и история

Средновековно, укрепено, българско селище се простира от военното летище на град Балчик до нос „Чиракман“ при град Каварна. Дълго е около 13 km и е широко до 2.6 km. Намерените материали са от VIII-X век. В научните среди се определя като селището от местността „Кованкъка“. В тази местност е открит некропол, в който са проучени над 300 гроба. В периферията на селището са открити пещи за изпичане на съдове от сивочерна глина. В него са открити полувкопани едноделни и двуделни жилища, чиито стени са облицовани с едноредова, каменна, суха зидария. И до ден днешен може да се проследи трасето на крепостния ров, обграждащ селището от север и северозапад. От изток селището е защитено от крепостта на нос „Чиракман“. След това платото от север се ограничава от десния бряг на река Дерето, която извира северно от село Божурец. От извора ѝ започва крепостен вал и ров на северозапад до най- северната точка на обекта, която се намира южно от местността „Алчака“. След това защитната линия обръща на югозапад, а после на запад през местностите „Карабашлък“, Кючук кайряк“ и „Конски излаз“. В местността „Армудалчак“ вероятно по онова време е имало извор, водите на който са насочени в рова в местността „Конски излаз“. От тази местност отбранителната линия тръгва на югозапад, по естествени височини до ръба на отвесния склон на Добруджанското плато при град Балчик. От север на отбранителната линия, на територията на военното летище град Балчик, по онова време е имало блато. От югозапад и юг платото е естествено защитено от отвесен склон, през който на малко места има излаз на юг към морето. В територията на укрепения обект попадат късноантичните крепости „Тузлата“ и „Афродизион“. От запад селището е защитено от средновековния град “Карвуна”.

Местоположение

Надморска височина: 187 m GPS координати: 43°25’48” С.Ш. и 28°15’33” И.Д.

Литература

Димитров, М. Топола, община Каварна, Варненска област. – В: Плиска – Преслав, 7. Шумен, 1995.
https://bg.wikipedia.org/wiki/Старобългарско_укрепено_селище_при_Балчик (Достъп: 19.02.2020)
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.