С. Топола – крепост Aphrodision / Афродизион


6 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Aphrodision/Афродизион/Кючук кале/Джин кале се намира на 1.17 km югозападно по права линия от центъра на село Топола. Мястото е било населено още през късножелязната епоха. През античността тук е съществувало неукрепеното селище Афродизион, което е заемало площта на крайбрежната тераса под Добруджанското плато. През късната античност центърът на обитаване се е изместил в западната част на крайморската тераса, върху носообразно, платовидно възвишение и пространството около него. Промяната очевидно е била мотивирана от съображение за сигурност. Тук е изградено здраво укрепление, превърнало се в своеобразно ядро на късноантичният Афродизион. Укреплението е разположено върху естествено защитен терен, в самия южен край на носообразното платовидно възвишение. Местността е известна под името “Юртлука”. Самите руини са обозначени като Кючук кале или Джин кале. Укрепителните съоръжения заграждат площ около 10 дка и обхващат горните две тераси на издаващия се от ръба на платото носообразен издатък, който стъпаловидно се спуска към морския бряг. Теренът е каменист, с тънко почвено покритие. Останки от сгради личат само в средата на защитената площ. Южната и югоизточната крепостна стена са напълно унищожени. Значително по- солидно е укрепването на уязвимата северна част, която се намира на платото. Крепостната стена до 2009 г. се е проследявала във вид на висок до 2 m каменно- землен вал. По трасето ѝ не са откривани следи от кули. Пред нея на север и запад, в скалната почва е бил изкопан ров. В североизточната част на крепостната стена ясно са личали останките от външна, крепостна стена (протейхизма), изградена на около 8 m пред основната отбранителна линия. В цялостен вид укреплението има неправилен многоъгълен план, предопределен от конфигурацията на терена. Северната крепостна стена е дълга около 130 m, а протейхизмата около 80 m. Максималната дължина на защитената площ от северна на юг възлиза приблизително на 150 m. Укреплението е възникнало във втората половина на IV в. а е било разрушено към края на VI в. Изпълнявало е главно функция на убежище на местното население, като не е било постоянно обитавано, макар и добре поддържано. След VII век крепостта попада в територията на голямо, укрепено българско селище дълго от нос “Чиракман” до летището на град Балчик. След 2009 г. върху твърдината е издигнат хотелът “Топола Хайдс”.

Местоположение

Надморска височина: 155 m GPS координати: 43°24’44” С.Ш. и 28°15’23” И.Д.

Литература

Торбатов, С. Укрепителната система на провинция Скития (края на III-VII в.). Велико Търново, 2002.
Автор: М. Гърдев

Планове

s topola krepost aphrodision afrodizion 5f413e0a90ed7s topola krepost aphrodision afrodizion 5f413e0c055cf

Comments are disabled.