Гр. Сухиндол – укрепено селище Беговище

Гр. Сухиндол - Беговище

Защитната линия на селище Беговище.


68 / 100

Описание и история

Тракийско, укрепено селище Беговище се намира на едноименния връх, на 0.6 km западно по права линия от центъра на град Сухиндол. Възвишението, на което е изградено е със стръмни и високи склонове от всички страни с изключение на югозапад, където чрез широка седловина върхът се свързва с останалата част от масива. От тук и обект Беговище е най- достъпен. Билото на хълма е изкуствено заравнено. Целия хълм е включен в укрепеното пространство, като най- външната защитна линия е изградена по средата на високите склонове, като от запад тя стига ниско почти до дерето.

Формата на Беговище е неправилна, продиктувана от конфигурацията на терена. Приблизителните максимални размери на укрепеното пространство са 564 m в посока изток- запад и 491 m в посока югозапад- североизток, а общата защитената площ е около 151.5 дка. Външната защитна линия представлява вал граден от камъни и пръст и два рова от външната и вътрешната страна. На вала е имало дървена палисада. Тя е широка максимално 35 m. Участъци от нея са най- добре запазени от югозапад и от части от юг, където вала е висок над 3 m и е широк до 6 m. Рововете от вътрешната и външната страна са почти еднакво дълбоки и широко над 3 m. Веднага след вътрешния ров следва стръмен склон, който достига до широко и заравнено плато. Този склон варира от 20 m на запад до над 70 m на изток.

По ръба на билото на възвишението от сателитна снимка се забелязва очертанието на още една защитна линия, която в днешно време е изцяло заличена. Цялата площ на укреплението е гъсто обрасла и не се виждат следи от строежи.

Твърдината Беговище е силно обезличена, в следствие на проведени през миналия век мероприятия за залесяване на хълма и от поголовната и незаконна сеч в района от 10 години насам.

Местоположение

Надморска височина: 365 m GPS координати: 43°10’53” С.Ш. и 25°09’14” И.Д.

Литература

Автори: К. Василев и М. Гърдев

Снимки

Снимки на Беговище

Comments are disabled.