Гр. Сухиндол – крепост Сухиндолско кале

Гр. Сухиндол - Сухиндолско кале

Стената на крепост Сухиндолско кале.


74 / 100

Описание и история

Тракийска и късноантична крепост Сухиндолско кале се намира на 3.9 km югоизточно по права линия от центъра на град Сухиндол. Разположена е върху скална тераса в най- западната част на масива “Стангала”. Терасата е с отвесни склонове от запад и юг, и много стръмни от север. Достъпна е от изток, където вероятно е бил и входът. Терасата от запад е ограничена от река Росица, а от север и юг- от суходолия.

Терена на Сухиндолско кале е равнинен с лек наклон на запад. Твърдината има неправилна форма, продиктувана от конфигурацията на терена. Крепостната стена се проследява под насип. От изток крепостната стена е построена върху изкуствен насип, като там е най- високата точка на твърдината. Максималните размери са 222 m в посока северозапад- югоизток и 138 m в посока север- юг. Заградената площ е около 19.8 дка.

Във вътрешността се намира тракийска керамика, която според разположението на мястото предполага и наличието на тракийска крепост. Вероятно ранновизантийската крепост е изградена с камъните, останали от траките през V-VII век. По всяка вероятност е служила за охрана на някой брод през река Росица, а може да е служила и като убежище имайки в предвид огромните римски селища, намиращи се западно и северно в равнината под Сухиндолско кале. От крепостта има отлична видимост на север, запад и юг.

Местоположение

Надморска височина: 231 m GPS координати: 43°09’47” С.Ш. и 25°12’26” И.Д.

Литература

Илчева, В., М. Цочев, И. Църов, и др. Материали за археологическата карта на Великотърновския край. Старините в землището на Сухиндол. – В: ГМСБ, Книга 15. Варна, 1989.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки на крепост Сухиндолско кале

Comments are disabled.