Гр. Сухиндол – крепост Хисаря

Гр. Сухиндол - Хисаря

Останки от стената на Хисаря.


72 / 100

Описание и история

Тракийска и късноантична крепост Хисаря се намира на 5.5 km северoзападно по права линия от центъра на град Сухиндол. Изградена е върху скалисто възвишение с отвесни западни и югозападни склонове. Възвишението е най- достъпно от изток по билото на масива, където лек наклон го свързва с околният терен. От запад река Долът ограничава възвишението, а от юг- стръмно суходолие. От север и югоизток склоновете сa стръмни, но достъпни.

Крепостните стени на Хисаря са градени от местен, ломен камък споен с хоросан. Те заграждат пространство с неправилен план и площ от 1.82 дка. На терена стените се проследяват под формата на разсип висок 3-4 m и широк над 5 m. От югозапад отвесни скални групи са включени умело в отбранителната система на крепостта, като по тях се наблюдават следи от допълнително оформяне. Входа на укреплението по всяка вероятност е бил от югоизток, където се вижда разминаване на крепостния зид и се оформя проход, който е перпендикулярен на куртината. По този начин входа се защитава надеждно, без изграждане на допълнителни фортификации. От североизточната страна се наблюдават останки от кула с неизяснен профил. По трасето на зида, не се забелязват останки от други кули.

Вътрешността на Хисаря е била гъсто застроена. Намират се много фрагменти от керамика. Укреплението в тоя си вид е издигнато през ранновизантийската епоха, но по времето на траките тук също е имало укрепление.

Основната цел на твърдината е да охранява двата моста- единият над река Долът западно до крепостта, а другият- над река Конски дол, източно от обекта. По тия мостове в посока изток- запад минава пътят “Одесос”- “Монтанезиум”.

Местоположение

Надморска височина: 313 m GPS координати: 43°13’52” С.Ш. и 25°08’26” И.Д.

Литература

Илчева, В., М. Цочев, И. Църов, и др. Материали за археологическата карта на Великотърновския край. Старините в землището на Сухиндол. – В: ГМСБ, Книга 15. Варна, 1989.
Автори: М. Гърдев и К. Василев

Снимки

Снимки на крепост Хисаря

План

Автор: К. Василев

Comments are disabled.