Гр. Сливен – укрепен манастир “Св. Спас”


Описание и история

Средновековен укрепен манастир “Св. Спас” се намира на 4.07 km северно по права линия от центъра на град Сливен, в местността „Селището“, по горното течение на река Манастирска. Той е един от 24-те манастира на Сливенската малка Света гора. Съществува предание, че тук на 21 май е ставало събор и манастирът е бил посветен на Св. Константин и Елена. Представлява малка крепост, оградена с висока каменна стена върху площ от около 1.5 дка. Интерес предизвиква манастирската църква, която е еднокорабна с притвор, дълга 13.5 m, широка 5.5 m, с една голяма петстенна отвън абсида и две малки- тристенни. Край северната и източната оградни стени са разположени монашеските килии, в които е имало огнище или пещ и правоъгълна ниша за молитва. В една от тях е врязан с двойни линии кръст, между които са изписани буквите IC-XC, NI-KA (Христос побеждава). Сред находките преобладават гърнета и паници с украса “сграфито”, монети, бронзови закопчалки за книги и други. Всички те дават основание изграждането на манастира да се отнесе към края на ХІІІ и началото на ХІV век. Крепостта е с четириъгълен план, като крепостната стена е изградена от местни камъни, споени с бял хоросан. Част от източната крепостна стена е запазена на височина до 2.7 m. Манастира е имал два входа- на северната и на южната стена, главния от които е южният. На северната стена има останки от четириъгълна кула.

Местоположение

Надморска височина: 927 m GPS координати: 42°43’00” С.Ш. и 26°18’32” И.Д.

Източници

Ковачев, Г. Българските земи между Източна Стара планина и Странджа през XII-XIV век. В. Търново, 2002

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.com/2015/08/blog-post_11.html

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.