Гр. Пещера – преграда стена Кулата


5 / 100

Описание и история

Преградна стена Кулата се намира в едноименната местност, на 3.1 km южно по права линия от центъра на град Пещера. Тя е издигната на билото на хребета и служи за преграждане на стар път, който се проследява и сега от обекта до град Пещера. Източно от пътя, на мястото където пресича преградата, се наблюдават останки от кула, която вероятно е служила за охрана на входа. Градежа на стената не може да бъде определен поради сериозното ѝ обезличаване. Дължината на преградната стена също не е определена, но вероятно се спуска по двата склона, от изток и запад и достига стръмните дерета от двете страни на рида. Периода на строителство и функциониране може да бъде определен само след археологическо проучване. Стената и кулата са с фронт на север, което предполага, че може би не са функционирали едновременно с намиращата се на 200 m северно тракийска крепост „Кулле“. Вероятно стената е късноантична, което заедно с намиращата се на близо крепост от тракийския период и предпоставки за малка крепост с кула от средновековният период, подчертават определената важност на минавалия от тук древен път.

Местоположение

Надморска височина: 944 m GPS координати: 42°00’17” С.Ш. и 24°17’48” И.Д.

Източници

Е. Минчев
П. Овчаров
К. Василев

Планове

К.Василе

Comments are disabled.