С. Изворово – римска, пътна станция Кастра Рубра

img 8095 scaled e1616146941610

7 / 100

 

Описание и история

Римска, пътна станция Castra Rubra/Кастра Рубра се намира вероятно местността „Козлари“, на 5.23 km по права линия от центъра на село Изворово и на 0.24 km североизточно от крепостта Кастра Рубра. Станцията е разположена върху ниско възвишение с полегати склонове, в непосредствена близост и над пътя „Виа диагоналис“, който свързва Рим с „Константинопол“. Тук е открита основа от масивна многоделна сграда, градена от дребни, средни и големи ломени и дялани камъни, споени с хоросан слабо примесен с дребни късчета чукани тухли. Дебелината на зидовете е 0.75 m. Открити са и два входа с широчина съответно 1.20 и 1.25 m. Наблюденията показват, че в случая се касае за сграда, която без съмнение принадлежи на античната, пътна станция. По време на разкопките са намерени значително количество монети, които се отнасят към периода І-ІV век. По- късно, вероятно около средата на ХІ век върху римската, пътна станция възниква средновековно селище, за което свидетелстват намерените археологически материали- накити, керамика и най-вече открития некропол от ХІ в. В заключение трябва да се отбележи, че цялостния анализ на сведенията от писмените исторически извори, съвременните археологически и исторически изследвания и резултатите от проведените разкопките, дават пълното основание тук да се локализира известната от изворите Каста Рубра.

Местоположение

Надморска височина: 210 m GPS координати: 41°56’00” С.Ш. и 26°05’42” И.Д.

Литература

Борисов, Б., Д. Рабовянов. Разкопки на пътна станция, ранновизантийска крепост „Кастра Рубра“, ранносредновековно селище и некрополи в м. Калето край с. Изворово, Харманлийско. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008.
Автори: М. Гърдев, К. Василев

Снимки

http://haiduk-tourist.blogspot.bg/2016/01/blog-post_0.html
https://goo.gl/photos/PkQA3KJEB35wbriBA

Comments are disabled.