С. Птичево – крепост Бурун частъ


62 / 100

Описание и история

Крепост Бурун частъ с намира предполагаемо в едноименната местност, на 1.8 km югоизточно по права линия от центъра на село Птичево. Изградена е на връх със стръмни и високи склонове от юг и север. Най- достъпна е от изток и запад, където склоновете са малко по- полегати.

Бурун частъ е с неправилна форма, продиктувана от гънките на местността. Заема площ с приблизителните размери 60 на 90 m. По ръба на височината добре се очертава трасето на крепостен зид, покрит с насип и растителност. Цялата крепост се намира в гора. По затревената повърхност няма културни останки, въз основа на които да се датира паметникът.

Местоположение

Предполагаеми координати: Надморска височина: 855 m GPS координати: 43°01’42” С.Ш. и 26°17’25” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Г. Гинев, Ил. Ангелова и др. Археологически паметници в Търговищкия район. София, 1991.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.