Гр. Кричим – крепост Кричим / Малкото кале


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Кричим/Малкото кале се намира на 0.61 km южно по права линия от центъра на град Кричим. Изградена е на скалисто възвишение на десния скалист бряг на река Въча. Височината е самостоятелна с посока югоизток- северозапад. Северозападните, североизточните и югоизточните и склонове са полегати, а по- голямата част от югозападните са отвесни, граничещи с реката. Крепостта е представлявала селище от втората половина на Средновековието, укрепено с крепостна стена от достъпните страни. От северозапад, където е най- тясната част на крепостта е имало вход. На това място крепостния зид е тръгвал от десния бряг на реката в посока североизток. От там зидът под прав ъгъл поема в югоизточна посока на дължина 300 m. Не се знае дали е имало крепостен зид от южната страна към реката (срещу ВЕЦ Въча), където склонът е полегат. Общата площ на крепостта е около 15 дка. Крепостния зид в достъпните места е широк 3 m, а в недостъпните- 1.7 m. Направен е от ломени и речни камъни, споени с бял хоросан и сантрачна система от греди.

Местоположение

Надморска височина: 270 m GPS координати: 42°02’08” С.Ш. и 24°28’16” И.Д.

Източници

Цончев, Д. Кричим през средновековието

Снимки

https://picasaweb.google.com/108821068306103878624/htPUL
 

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.