Гр. Кричим – крепост Драговец


Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост „Драговец“ се намира на 1.44 km източно по права линия от центъра на град Кричим. Тракийският град Драговец ни е разкрил повече ценни находки дори и от известната столица на бесите- Бесапара. Драговец ни е известен със славянското си име, защото в по- късните епохи е населяван от славяни. За съжаление, сега този легендарен град се намира под водите на микроязовир. Така, той е загубен безвъзвратно и единствените находки, които периодично излизат на бял свят са тези, които намират иманярите, ровейки из околните склонове.
Но, явно не е съвсем така, защото неотдавана е разкрита раннохристиянска базилика в местността „Гергевец“, намираща се непосредствено до град Кричим, на около километър по пътя за село Устина. Този изключително интересен паметник на християнската архитектура има три строителни периода, като първият е от ІV в. Самата местност „Гергевец“ крие ключа към един отдавна нерешен проблем в българската историография- Драговития. Някои изследователи предполагат, че тук в местността „Гергевец“ някога е имало голям град- Драговец. При направените проучвания във връзка с разкопките на голямата християнска базилика в м. „Гергевец“, се оказа, че тук е имало селище, разположено на територия от над 200 декара. Само едни систематични бъдещи разкопки биха разкрили тайната на това място и ако това стане, ще можем да съберем доста парчета от пъзела на църковна организация в района. Част от този пъзел е появата в титула на Пловдиския митрополит и по специално на митрополит Дамян (може би същият убит през 1410 г.) – „екзарх на Тракия и Драговития” и „съответно екзарх на Европа и Драговития”. Този титул пловдивския митрополит запазва доста време, тъй като двама арменски пътешественици от ХVІІ в. го потвърждават. Досега беше трудно да се свърже Драговития- на славянското племе драговичи над Солун, с появата на Драговития в титула на митрополита на Пловдив. Но ако едно селище Драговец е съществувало дълги години в близост до Пловдив, а синтронът открит при разкопките на църквата в м. Гергевец недвусмислено доказва, че поне в първите години от съществуването си това място е бил епископско седалище, то е съвсем лесно обяснимо как по- късно при окрупняването на църковните епархии е преминал под ведомството на митрополита в Пловдив и съответно става част от титула му. Всички тези наши предположения, колкото и хипотетично да звучат на този етап, чакат своето потвърждение или отхвърляне. Сигурно е, че града е разрушен от войската на турския пълководец Лала Шахин през 1364 година. Крепостите Св.Устина, Иванково кале, Малкото кале, Перестица, калето в местност Горката, Калето при село Жребичко, калето при село Козарско и др. са разположени в непосредствена близост с предполагаемото местоположение на древният град Драговец и са играли важна роля в охраната му.

Местоположение

Надморска височина: 286 m GPS координати: 42°02’28” С.Ш. и 24°29’35” И.Д.

Източници

 http://webcache.googleusercontent.com/s … clnk&gl=bg
http://www.photosafaribg.com/dragovec.htm

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.