Гр. Благоевград – укрепено селище и кула на възв. „Кайменска чука“

Гр. Благоевград – укрепено селище и кула на възв. „Кайменска чука“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


14 / 100

 

Описание и история

Праисторическо укрепено селище и каменна кула се намират на възв. „Кайменска чука“ 4.96 km южно по права линия от центъра на град Благоевград. Укреплението е изградено на самостоятелна височина, издигаща се на левия бряг на река Струма. Склоновете на възвишението от, запад, юг и изток са много стръмни и непристъпни. Северният склон също е стръмен, но значително по-достъпен. Най-лесният достъп до върха на височината е от североизток през тясна и стръмна седловина. Укреплението изградено на заравненото било на хълма има неправилна форма следваща конфигурацията на терена. Максималните му размери са 144х52 m с площ от 4 дка. В северозападната част на обекта, в най-високата му точка, която се извисява над долината на реката е изградена каменна кула, която няма аналог, от този период, в други региони на България и Балканския полуостров. Единствено в Благоевградския регион се срещат още подобни съоръжения, като до сега такива са установени до селата Зелендол, Българчево и Падеш. Кулата се отнася към късната бронзова епоха (края на XIII началото на XII в.пр.н.е.) и е градена от средни и дребни по размери ломени камъни споени с кал. Тя има внушителни размери около 8х7 m. Около кулата, по венеца на билото на височината, е издигнато отбранително съоръжение във вид на вал, широк 3.5 m, облицован в периферията с каменен зид, дебел 2.5 m. Върху каменния зид, който е изграден от ломени камъни без спойка е била издигната дървена палисада. Установени са два етапа на изграждане на съоръжението. Терена на укреплението е бил гъсто застроен, като днес на него се откриват множество фрагменти от битова керамика. Обектът на възв. „Кайменска чука“ е обявен за паметник от национално значение, а името на височината се е наложил в археологическата и историческа литература, като нарицателно за такъв вид и структура на съоръжения от този период в региона на Благоевград.

Местоположение

Надморска височина: 404 m GPS координати: 41°58’37” С.Ш. и 23°05’34” И.Д.

Източници

Дремсизова-Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.
К.Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/9zodvafsJ9sZEdFD9

Гр. Благоевград – укрепено селище и кула на възв. „Кайменска чука“
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Планове

К. Василев
Координати:
Категория обекти в БГ:

Comments are disabled.