С. Бистрица – крепост Църквище


Описание и история

Късноантична крепост “Църквище” се намира на едноименното възвишение, предполагаемо на 10.37 km източно по права линия от центъра на село Бистрица, на левия бряг на река Благоевградска Бистрица. Разположена е върху възвишение от разклоненията на Рила. От югоизточната страна също тече река. Височината е със стръмни, почти непристъпни склонове с изключение на южния. Крепостния зид върви по самия ръб и загражда площ във формата на елипса с приблизителни размери 60 на 30 m. На югозападната и североизточната страна има по една кръгла кула с диаметър 4.2 m. Едната е запазена на височина до 1.5 m. На южната кула има портал с добре запазен праг. Крепостния зид е широк 1.1 m. Изграден е от ломен камък, споен с бял хоросан. Лицевите части са изградени от по- големи и по- правилни по форма камъни, а вътрешността е блокаж от дребни ломени камъни и изобилен хоросан. До южния и западния крепостен зид са се намирали жилищата на гарнизона.

Местоположение

Предполагаемо: Надморска височина: 1393 m GPS координати: 42°02’21” С.Ш. и 23°18’27” И.Д.

Източници

Дремсизова- Нелчинова, Ц. Археологически паметници в Благоевградски окръг. София, 1987 г.

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.