Гр. Сеново – крепост в м. Могилата


4 / 100

Описание и история

Късноантична крепост има в местността „Уюджек“/“Могилата“, на 1.52 km югоизточно по права линия от центъра на град Сеново. Изградена е на самостоятелна могила, която се издига на 18 m височина от околния терен. Тя е отделена с плитък и широк ров от носа, който се намира северно от нея. Видимостта на обекта е изцяло ограничена от околните възвишения. Крепостните стени обграждат върха от всички посоки, като следват конфигурацията на терена. Формата на обекта е неправилна. Максималните размери са 70х30 m. Дължината е насочена в посока север- юг. На югоизточния ъгъл вероятно е имало малка кула. На чупка на източната стена също има вероятност да има кула. Крепостните стени са били иззидани от местни, ломени камъни, споени със сив хоросан с парченца от счупена тухла. Под югозападния ъгъл на твърдината има извор.

Местоположение

Надморска височина: 192 m GPS координати: 43°38’17” С.Ш. и 26°23’07” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Опис на старините по течението на Русенски Лом. София, 1914.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.