Гр. Сеново – крепост Сиври канара


62 / 100

Описание и история

Късноантична крепост Сиври канара се намира в едноименната местност, на 0.66 km югозападно по права линия от центъра на град Сеново. Разположена е в северозападния ъгъл на плато със стръмни склонове от север и отвесни от запад. От запад обекта е ограничен от река Бели Лом, а от север- от река Сеновска.

Сиври канара се издига на 42-76 m над долините на реките. Има неправилна форма наподобяваща връх на копие, насочено на изток, като крепостните стени следват конфигурацията на терена. От запад и север липсват крепостни стени. Твърдината е разделена на две от крепостна стена, която е полукръгла. Тя започва от стръмния склон от север и завършва на отвесния склон от запад. Има външен вход, който е близо до югозападния край на зида.

Второто укрепление на Сиври канара е залепено до първото от източната му страна. Има формата на клин, със затъпен връх, насочен на изток. На върха на клина, има изградена кула, която вероятно е кула- порта. Там е и най- високата точка на крепостта. От нея на северозапад и югозапад тръгват крепостни стени, който завършват при първото укрепление. Общите размери на обекта са 355 m в посока югоизток- северозапад и 180 m в посока североизток- югозапад. Намерените монети са византийски.

Местоположение

Надморска височина: 230 m GPS координати: 43°38’36” С.Ш. и 26°21’50” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Опис на старините по течението на река Русенски Лом. София, 1914.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.