С. Стърмен – крепост Стърмен

С. Стърмен - крепост Стърмен

Крепост Стърмен снимана от юг. Автор: М. Гърдев


66 / 100

Описание и история

Тракийско, антично, късноантично и средновековно, укрепено селище Стърмен се намира на 3.1 km северно по права линия от центъра на село Стърмен. Изградено е на десния бряг на река Янтра, върху равен терен. От север е ограничено от река Янтра.

Селището има неправилна, квадратна форма и затваря площ от 58 дка. Дължината на страните е: западна- 240 m, източна- 210 m, северна- 225 m, южна- 235 m. Защитната линия се състои от ров широк 3 m и дълбок 2 m, отделен с еднометрова берма от защитна стена със сложно устройство.

Защитната стена на Стърмен е изградена от чимове, положени в траншея с дълбочина 0.2-0.3 m, широка 2.5 m, подпряна отзад със землен насип и облицована от външната страна със зид от ломени камъни, споени с кал, чиито основи са на около 0.2 m по- високо от тези на стената от чимове. В югозападния ъгъл на укреплението е разкрита плътна кула за която се счита, че е добавена впоследствие.

В. Вълов предполага, че изграждането на първоначалната защитна линия на Стърмен е станало не по- късно от първата половина на VIII век, а вероятно в началото на ІХ век бермата и ровът са били засипани, а външният скат на „вала“ е покрит с каменна обложка.

Ст. Михайлов подкрепя мнението, че селището е укрепено между VIII и ХІ век, като не коментира хронологията на изграждане на крепостните съоръжения.

Според Г. Джингов, Стърмен е укрепен през Х век с ров и стена от чимове, подпряна със землен насип, вероятно в резултат на спешна необходимост. В последствие е пристъпено към облицоване на фронта на този вал с подпорна стена от ломени камъни, но тази трудоемка операция не е завършена докрай и не обхваща цялата обиколка на защитната линия.

В последния етап от укрепяването на селището, неговите жители издигнали плътни правоъгълни издатъци по протежението на цялата стена. Стърмен е бил застроен с типичните за българското ранно средновековие вкопани жилища. Имало е и наземни жилища със стени от плет, измазан с глина. На база изчисляване на относителната гъстота на жилищата се предполага, че в селището е имало 60-80 такива. Откритите в полския сектор следи от едноапсидна черква се считат за несигурни.

Средновековното селище Стърмен лежи върху пластове от открито селище, съществувало в периода от ІІІ в.пр.н.е. до IV век. Вероятно през VIII век местното българско население е укрепило селището. През периода IX-XI век твърдината продължава да съществува и да изпълнява своите функции. През XIII век селището е напуснато, както и много други подобни в Северна България. В днешно време крепостните стени са разрушени от местното население и се проследяват във вид на вал.

Местоположение

Надморска височина: 34 m GPS координати: 43°30’34” С.Ш. и 25°41’06” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Рабоянов, Д. Извънстоличните каменни крепости на първото българско царство (IX- началото на XI в.). София, 2011.
Автор: М. Гърдев

План

s starmen krepost starmen 5f4245b18fd19 rotated 1
План на крепост Стърмен

Comments are disabled.