С. Полско Косово – крепост Косово

С. Полско Косово - крепост Косово

Крепост Косово снимана от юг. Автор: М. Гърдев


73 / 100

Описание и история

Антична, късноантична и средновековна крепост Косово/Хисарлъка/Канарата се намира на 1.5 km североизточно по права линия от центъра на село Полско Косово. Изградена е на скалист нос на левия бряг на река Янтра, който се издига на 37 m над сегашното ниво на реката. Той е с неправилна, триъгълна форма и заравнено било. От север, изток и юг склоновете на носа са отвесни. Само от югозапад чрез тясна седловина се е свързвал със Страхиловското възвишение.

Крепост Косово се състои от две укрепления (Голямото и Малкото градище) разделени с ров, дълъг 65 m, широк 12 m и дълбок 3 m. От двете страни на рова, в ъглите на двете крепости е имало по една квадратна кула, от двете му страни. Малкото градище заема около 1/6 част от целия терен. Общата площ на обекта в момента е 13.6 дка. Общата форма на обекта копира формата на носа, а именно- форма на неправилен триъгълник, обърнат с основата на запад.

Голямото градище е с неправилна многоъгълна форма, издължена в посока изток- запад. Дължината на отбранителната линия е: 71 m от запад, 200 m от юг, 35 m от изток и 160 m в момента от север. Северната, източната и южната част от Косово е разрушена от кариера за варовик. Общата площ на Голямо градище е 12.2 дка.

Укреплението е имало крепостна стена от всички страни. От запад пред крепостната стена има ров, широк около 6 m. Пред него на запад има вал, а след това е стръмния и висок западен склон на носа, който е висок 4 m. Входът е в средата на западната отбранителна линия. Пътят е минавал през рова и вала и след това трасето му рязко тръгва на юг към рова разделящ двете твърдини.

Малкото градище има формата на неправилен петоъгълник. От всички страни е заградено с крепостна стена. От запад защитната линия е аналогична на линията на Голямо градище, но е по- ярко изразена. Явно това е средновековната цитадела на Косово, а през античността и късната античност- укреплението на военната част, разположена тук. Входът е бил от североизток- откъм рова разделящ двете укрепления.

В днешно време от крепостната стена на Косово е запазена само малка част от южния крепостен зид на Малко градище. Всички останали зидове от север, изток и юг са разрушени от кариерите за камък. Крепостната стена е била изградена от ломени камъни и хоросан, смесен с чакъл без керамични парчета в него. За лицевите части са използвани по- гладки камъни, а за вътрешността- блокаж.

В източната част на Косово се виждат ями- това са местата откъдето са изваждани камъни за построяването на къщи в селото. В южната част на Малко градище са намирани заровени делви с овъглено жито в тях. Извън крепостта под северозападния ѝ ъгъл е имало некропол от където са извадени каменните кръстове на гробовете. Също така от там е изваден съд от VI век и монети от Валент (364-368 г.), Юстиниан I (527-565 г.) Комнините и др.

От Косово са извадени ранновизантийски съдове и такива, каквито са намирани в Преслав с лъскави ивици по тях. Крепостта по време на цялото средновековие е била обитавана активно, а не само за отбрана. В радиус от 3 km от Косово има още 3 селища от античната и средновековната епоха което показва, че крепост Косово е била средищен център.

Укрепителната система е аналогична на тая при с. Пепелина (която е антична) и на тая при с. Ценово, която е късноантична и средновековна. Пепелина е на 27 km североизточно от Косово, а Ценово на 14 km северно и също е на брега на река Янтра. Може да се предположи, че в тая част на България е нормално градските центрове да са защитени от двубазистни крепостни съоръжения. Крепостта е имала и своите подградия – квартали извън защитената площ.

Османският хронист Мехмед Нешри в книгата си „Огледало на света“ разказва за Кос Ова, една от силните крепости на цар Иван Шишман. Учените я търсят и на различни места, но най- вероятно става дума именно за Косово на Янтра. През 1388 г. великият везир Али паша превзема Шумен и потегля към обекта.

На ултиматума, поставен от пашата, българите отговарят: „Ние не ще се отречем от нашия господар Иван Шишман, за да се покорим на турците!“ Военачалникът Пазарлъ Доган атакува крепостта и не успява да я превземе, но пленява жените и децата на защитниците. Едва тогава крепостта се предава. Косово е средновековният център между столицата Търновград, Червен на Русенски Лом и Свищов на Дунава.

Укреплението се намира на кръстопът на антични пътища. Тук път в посока изток- запад пресича река Янтра, като крепостта е пазила моста над реката. Втори път в посока север- юг, трасето на който се проследява по левия бряг на река Янтра, минава покрай твърдината. А пътят “Никополис ад Иструм”- “Ятрус”, който върви в посока север- юг, се намира на 3.8 km западно по права линия от град Косово. Тук трябва да се търси единствената пътна станция по тоя път или това е кастелът, който я е охранявал.

Местоположение

Крепостта се намира буквално зад гара „Полско Косово“ на 20-30 m вдясно от главния път В. Търново- Русе. Желателно е да се ходи до нея с плътни обувки и панталон с дълъг крачол, защото е обрасла с високи тръни с доста твърди бодили.

Надморска височина: 68 m GPS координати: 43°25’38” С.Ш. и 25°40’18” И.Д.

Литература

Дремсизова- Нелчинова, Цв., Д. Иванов. Археологически паметници в Русенски окръг. София, 1983.
Стафанов, С. Старините по долния басейн на Янтра. София, 1956.
Павлов, П. “Невидимите” крепости по долното течение на Янтра. – В: Информация за Косово (Достъп: 15.08.2021).
Автор: М. Гърдев

План

С. Полско Косово - крепост Косово
План на крепост Косово от С. Стефанов

Comments are disabled.