Гр. Цар Калоян – крепост Торлашко кале / Кале над манастира


Описание и история

Късноантична крепост, наречена “Торлашко кале”/”Кале над манастира” се намира на 5.31 km североизточно по права линия от центъра на град Цар Калоян, на левия бряг на река Бели Лом, върху скален рид в ъгъла между речната долина и суходолието Манастирица. Изградена е на скален нос, издаващ се в източна посока, стесняващ изхода от суходолието. На юг и изток скалните склонове са отвесни, на север към реката, скалния склон е много стръмен. Най- достъпна крепостта е от запад. Има продълговата форма с дължина изток- запад 65 крачки и широчина 30 крачки. Крепостна стена е имало само на запад, която е преграждала достъпа до скалистия нос. Пред нея е имало дълбок ров. На крепостната стена е имало кула, по всяка вероятност квадратна, която се издава на запад от крепостната стена. Дълга е 12 крачки. Крепостната стена е изградена от ломени камъни, споени с хоросан, примесен със счукана тухла. Лицата са от грубо дялани камъни, подредени в правилни редове.

Местоположение

Надморска височина: 142 m GPS координати: 43°39’13” С.Ш. и 26°15’26” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Опис на старините по течението на река Русенски Лом. София, 1914.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.