С. Хума – крепост в м. Калето


5 / 100

Описание и история

Средновековна крепост има в местността “Калето”, на 0.14 km източно по права линия от центъра на село Хума. Крепостта е разположена върху слабо наклонена, висока тераса при сливането на два потока. Има формата на неправилен петоъгълник, чиято най- къса страна е обърната на юг. Укрепената площ е 30.6 дка. Най- добре днес е запазена северозападната линия на крепостта, където ясно личат останки от каменна стена, ров и нисък вал. Тройна укрепителна линия е имало и от североизток, където теренът е равен. Покрай склоновете на терасата, които са високи и стръмни, е била изградена само ниска стена и вал, прекъсната по протежение на 30 m поради естествено удълбочаване на скалния отвес. Тук е имало вход, отвеждащ към реката. Вход е имало и на срещуположната, северозападна страна. Главния вход е бил разположен по средата на североизточната стена и е бил охраняван от кула, запазена днес във вид на полукръгъл насип, издаващ се пред стената. В ъгъла се забелязват останки неголяма издатина, вероятно бастион. Крепостната стена, запазена на височина 1.2 m е широка 2-2.2 m. Лицата и са оформени от местен ломен камък, споен с глина. Фугите между камъните са широки и неравни. Вътрешността на стената е пълнеж от дребни ломени камъни и спойка от жълта глина. Изградена е директно върху терена без основа. От вътрешната и страна има укрепване на вътрешното лице с насип от трамбована пръст на височина до 0.7 m. Той е бил използван и като площадка от бранителите, тъй като височината на стената едва ли е надвишавала 3 m. Пред стената е прокопан ров, отдалечен от нея на 3.8 m. Първоначалната му ширина е била 9 m, а дълбочината- 2 m. Дъното му е оформено като траншея със стръмни брегове, широка 2.7 m и дълбока 1.9 m. Пред рова има вал, висок до 0.4 m, покрит отгоре с дребни камъни. Общата ширина на тройната защитна линия, съставена от стена, ров и вал е 19 m. Във вътрешността ѝ са били проучени над тридесет жилища- полуземлянки.

Местоположение

Надморска височина: 375 m GPS координати: 43°27’50” С.Ш. и 26°44’15” И.Д.

Литература

Рашев, Р. Старобългарски укрепления на долния Дунав /VII-XI в./. Варна, 1982.
Автор: М. Гърдев

Планове

s huma krepost v m kaleto 5f4150b0588ca

Comments are disabled.