С. Костанденец – крепост Калето

img 1650 scaled e1605952714852

5 / 100

Описание и история

Тракийска и антична крепост Калето/Констанца се намира на 1.45 km северозападно по права линия от центъра на село Костанденец. Тя е изградена на високо плато с много стръмни склонове от северозапад, запад и юг. Намира се на десния бряг на река Малки Лом, която ограничава възвишението от юг. От запад и северозапад е ограничено от малък поток. Обекта има форма на издължен правоъгълник в посока северозапад- югоизток с дължина 268 m и максимална широчина от 140 m в най- широката част. Крепостна стена е издигната само от североизточната и югоизточната страна, от където мястото е достъпно. Тя е изградена от ломени, варовикови камъни, споени с бял хоросан. Пред крепостната стена е имало ров, който по времето на К. Шкорпил е бил почти изцяло засипан. На североизточната крепостна стена е имало 7 полукръгли кули, отдалечени на 48 крачки една от друга. Тя е леко дъгообразна с дължина от около 250 m. По най- южния и най- северния ъгъл на укреплението, там където е свършвала крепостната стена е нямало кули. К. Шкорпил предполага, че към другите посоки, където твърдината е недостъпна, е била изградена дървена палисада, защото на скалата е намерил отвори за набиването на колове. Според местни предания портата е била на югоизточната стена, която е дълга около 28 m. Още тогава крепостната стена е била напълно разрушена. В момента тя се проследява под нисък насип. Около крепостта има множество чешми. Според К. Шкорпил тя се е казвала Констанца. Североизточно от нея на 1.23 km минава римския път „Сексагинта Приста“- „Абритус“, в посока северозапад- югоизток. Той е широк около 3.5 m и е напълно запазен в отделни части. Намерени са монети на Александър Македонски, както и римски такива. В момента терена на обекта е обрасъл гъсто с бодливи храсти.

Местоположение

Надморска височина: 248 m GPS координати: 43°34’38” С.Ш. и 26°10’45” И.Д.

Литература

Шкорпил, К. Опис на старините по течението на река Русенски Лом. София, 1914.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.