С. Беловец – крепост Асарлъка / Калето


7 / 100

Описание и история

Средновековна крепост, наречена “Асарлъка”/”Калето” се намира в едноименната местност, на 4.42 km югозападно от село Беловец. Разположена е върху средновисока тераса на левия бряг на дола Демир кулак. В дола тече малка рекичка, която периодично пресъхва. Селището е укрепено със стена от ломени, варовикови камъни на калова спойка и ров пред фронта на стената. Укрепителните съоръжения са доста обезличени. Те са издигнати само в северната и източната част на речната тераса. В западна и южна посока склоновете са скалисти и стръмни, и естествено недостъпни. Крепостната стена има два периода на градеж- първоначално е ограждала по- малка площ, по- късно в източна посока укрепеното пространство е разширено и достига площ от около 60 дка. Намерената керамика е от IX-XI век.

Местоположение

Надморска височина: 155 m GPS координати: 43°46’44” С.Ш. и 26°21’26” И.Д.

Литература

Дзанев, Г. Беловец, община Кубрат, Русенска област. – В: Плиска- Преслав, 7. Шумен, 1995.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.