С. Пороище – крепост Московска черква


62 / 100

Описание и история

Крепост Московска черква се намира в едноименната местност, на 1.82 km югозападно по права линия от центъра на село Пороище. Изградена е на полуостров, ограничен от север и юг от суходолия, а от запад- от малка река. Най- достъпна е от изток по тясна шийка. На полуострова от въздуха се забелязват очертания с изкуствена форма. Близо до нея минава римския път „Абритус“- „Марцианополис“.

Местоположение

Надморска височина: 334 m GPS координати: 43°28’18” С.Ш. и 26°34’07” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.