С. Златна Панега – укрепено селище


Описание и история

Укрепено селище има на 1 km западно по права линия от центъра на село Златна Панега. Селището е изградена в източния край на издължено в посока изток- запад самостоятелно възвишение, със стръмни склонове от север и юг. От юг възвишението е ограничено от Добревска река. Селището има неправилна форма следваща конфигурацията на терена, с максимални размери 143х94 m и площ от 9.5 дка. Северната и южната отбранителна линия следват ръба на склона и имат правилен издължен план. Западната отбранителна линия също е права и само източната има триъгълен план с ъгъл насочен на изток. Обекта е силно обезличен, но се забелязват валовете от отбранителните съоръжения. Без разкопки не може да се установи точно от какво са били изградени отбранителните линии на селището, но по всяка вероятност са представлявали солидни каменно- земни валове, върху които са били построени дървени палисади. Тези валове най- добре личат от достъпните източна и западна страни, където и валовете са били по- масивни. Намерената на терена керамика има тракийски характер, но на мястото са намирани и монети на император Константин Велики. По всяка вероятност обекта представлява тракийско, укрепено селище, което е просъществувало и през римския период. 

Местоположение

Надморска височина: 276 m GPS координати: 43°05’12” С.Ш. и 24°08’19” И.Д.

Източници

М. Гърдев
К. Василев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/0jtOvhUcl8dUb6ea2

Планове

К. Василев

Comments are disabled.