С. Черни Осъм – крепост на римския път


Описание и история

Тракийска и антична крепост има на 6.43 km южно по права линия от центъра на село Черни Осъм. Крепостта е изградена на билото на рид от Стара планина. През нея минава път (пътека) идващ от местността „Смесите“ южно от село Черни Осъм и излизащ при град Карлово през връх „Момина могила“ и връх „Левски“. Пътят се нарича „Римският път“. Крепостта е изградена на първия билен връх след изкачването на пътя по билото на рида. Достъпна е само и единствено по пътя, от северозапад и юг. Пътят влиза в обекта през западният ъгъл и излиза през южния. Твърдината има правоъгълна форма с размери 53х65х57х72 m. По всяка вероятност обекта има още една външна защитна линия със същата форма с размери 99х113х109х133 m. В момента видими следи от пръв поглед от обекта липсват. Самият път (пътека) върви по изключително тясно било, на места широко до 2-3 m, на което природата е направила естествени места за защита, най- вече за нападение от север. От върха има отлична видимост във всички посоки и визуална връзка с останалите крепости и наблюдателни кули в района.  

Местоположение

Надморска височина: 1041 m GPS координати: 42°47’21” С.Ш. и 24°46’56” И.Д.

Източници

Христов, И. Пътища и крайпътни съоръжения в Хемус. В. Търново, 2002
М. Гърдев

Comments are disabled.