С. Златар – крепост Кота 243.3


63 / 100

Описание и история

Тракийска крепост Кота 243.3 се намира в западния край на хълма „Голяма плевница“, на 3.8 km южно по права линия от центъра на село Златар. От запад склонът на възвишението е скален и отвесен, от север и юг склоновете са стръмни.

Кота 243.3 е най- достъпна е от изток, откъм билото на възвишението, където е изградена крепостна стена. Приблизителните размери на обекта са 112х105 m.

Местоположение

Надморска височина: 243 m GPS координати: 43°04’34” С.Ш. и 26°56’37” И.Д.

Литература

Атанасов, Г., Ст. Стойчев, Т. Крумова. Резултати от разкопките край село Златар, Шуменско през 1998 г. – В: ИИМШ, кн. 11. Шумен, 2003.
Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.