С. Пайдушко – крепост Ак кайряк


62 / 100

Описание и история

Крепост Ак кайряк се намира на едноименния рид, на 3.16 km югоизточно по права линия от центъра на село Пайдушко. Построена е в североизточната, крайна част на платовидния рид, която е носообразна. От запад, север и изток тя е с високи и стръмни склонове. От изток е ограничена от река Врана, а от север- от ляв неин приток.

Под нея от север река Врана се пресича от античния път в посока изток- запад „Одесос“- „Монтанезиум“. От твърдина Ак кайряк има пряка видимост към мястото, като от всички укрепени обекти в „Дервишкия проход“ само от тук наблюдението е пряко към. Също пряка видимост има и към другия път пресичащ прохода, а именно пътят от „Абритус“ към „Котленския проход“.

Вероятно обектът е служил за наблюдение и охрана на въпросните комуникации. Също така визуална връзка има с крепостта на връх „Хисарлъка“ при село Пайдушко и с крепостта „Градище“ при село Пролаз. От гореописаното може да се предположи, че е обитавана през късната античност и средновековието.

Местоположение

Надморска височина: 414 m GPS координати: 43°10’58” С.Ш. и 26°29’41” И.Д.

Литература

Автор: М. Гърдев

Comments are disabled.