С. Зимовина – крепост Кота 469.0

С. Зимовина - крепост Кота 469.0

Северната стена на крепост Кота 469.0. Автор: М. Гърдев


70 / 100

Описание и история

Средновековна крепост Кота 469.0 се намира на 1.1 km южно по права линия от центъра на село Зимовина. Изградена е на ниско, езикообразно възвишение, което се издава от юг на север от хребет „Гората“. От запад е ограничено от малък поток, а от изток- от река Памук дере. Склоновете му от запад, север и изток са високи и стръмни, като от изток са почти отвесни в горната си част. Най- достъпно е от юг, откъм хребета по билото.

Твърдина Кота 469.0 заема крайната северна част на билото. Има двойна защитна линия. Първо билото се прегражда от ров и вал, на който вероятно е имало дървена палисада. Ровът в момента е плитък около 2 m и широк около 4 m. Валът е висок около 1 m. Те заграждат пространство с неправилна правоъгълна форма, като защитната линия е разположена по билото и стръмните склонове. Затвореното пространство е с приблизителни размери 160х78 m.

Втория ров на укрепление Кота 469.0 се намира на 98 m северно от първия. Той е значително по- широк- около 10 m и дълбок в момента около 1 m. Зад него върху пръстта изрината от рова има изградена крепостна стена, която в момента се проследява под насип. Тя е изградена от ломени камъни, като спойка не се забелязва. Каменната стена затваря пространство с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Приблизителните му размери са 76х54 m.

Южно по билото на хребет „Гората“ в посока изток- запад минава античен, презродопски път, от „Филипополис“ за „Адрианопол“.

Местоположение

Надморска височина: 469 m GPS координати: 41°41’54” С.Ш. и 25°39’58” И.Д.

Литература

Автори: М. Гърдев и д-р. Д. Димов

Видео

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.