С. Яворовец – крепост


Описание и история

Късноантична крепост има на връх „Кота 436“ в „Дъбовския проход“, на 1.81 km югоизточно по права линия от прелеза при село Яворовец. Служила е за контрол на долината на Поповска река в долната част на „Дъбовският проход“. Заедно с твърдината „Градище“ при село Ветрен, са конролирали от двете страни пътят минаващ през прохода. Построена е на нисък хълм със стръмни склонове от всички страни, с изключение на изток, където чрез тясна седловина хълмът се свързва с останалата част от масива. Седловината при укреплението е широка едва 2-3 m. Тук се забелязват следи от ров, който в момента е обезличен. Твърдината заема площ от 2 дка. Стените на обекта са изградени от обли, речни камъни, споени с бял хоросан, примесен със счукана керемида. Крепостта е с неправилна форма, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. В момента крепостните стени са силно обезличени, а във вътрешността се забелязва силна иманярска инвазия. Има останки от тухли и битова керамика. От изток, където е бил и входа, е възможно да е имало кула на крепостната стена.

Местоположение

Надморска височина: 436 m GPS координати: 42°38’53” С.Ш. и 25°38’48” И.Д.

Източници

Бараков, В. Пътища, проходни места, пътни и укрепителни съоръжения в централния Балкан през античността и средновековието. ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология, том 1. В. Търново, 2010
М. Гърдев

Comments are disabled.