С. Сливито – крепост на вр. “Турлата”


Описание и история

Крепост има на връх „Турлата“, на 3.65 km северно по права линия от центъра на село Сливито и на 1.22 km североизточно по права линия от махала Торбаляците. Крепостта е издигната на доминиращ над околността връх, намиращ се на билото на рид от Стара планина. Той е най- достъпен е от запад и изток, където склоновете са по- полегати. Твърдината е с елипсовидна форма, с приблизителни размери 100 m в посока изток- запад и 30 m в посока север- юг. Крепостта е служила за охрана и наблюдение на древния път, който минава северно от обекта и прехвърля билото на Стара планина северно от изоставеното село Конарското, а друго негово отклонение- Тревненския проход. По всяка вероятност обекта е от тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 1014 m GPS координати: 42°42’14” С.Ш. и 25°39’20” И.Д.

Comments are disabled.