С. Вратица – крепост Калето


Описание и история

Късноантична и средновековна крепост Калето се намира на 1.65 km северно по права линия от центъра на село Вратица. Крепостта е малко позната на изследователите. Намира се на скалистия хълм “Калето”, който е със силен наклон на запад, завършващ със скалисти откоси, високи от 7 до 12 m. От западната му страна през теснина тече река Чакърлийска, естествено препятствие за атакуващия неприятел. От юг крепостта е труднодостъпна- тук в западна посока тече Зъмското дере, отделящо крепостния хълм от скалистото плато „Каята“. През последната местност е трудно придвижването на тежка обсадна техника и атакуване на крепостта. Достъпът до крепостта се осъществява по полегатия склон от север и най- вече от изток. Стените на крепостта са съборени до основи, а в миналото строителния материал е използван за други строежи. В северозападната част на крепостта се виждат следи от градежи, в останалите и части стените се проследяват като насипи и лицеви градежи от местен ломен камък, подреден по лица с пълнеж между тях, споени с бял хоросан. Дебелината на стените е 2.24-2.50 m, като в югозападния ъгъл има отклонение от тези параметри. Тук дебелината е 2.67 m, дължащо се на слягане и разместване на камъните от зида. Формата на крепостта е приблизително триъгълна с площ от 22.9 дка. Най- високата, но и най- достъпна част е североизточният и ъгъл, където има малка правоъгълна кула. Според руините и- с размери 6.50х5.80 m. Пред стените личат останките от защитен ров, широк 4.5 m и дълбок понастоящем 0.4-0.5 m, проследява се на дължина 65 m, достигайки труднодостъпния югоизточен склон. Поради свличания по склоновете не може да се докаже наличие на протейхизма. Рядко се открива керамика от края на IV, V-VII в. и от Второто българско царство. В близост има селище с керамика от II-IV в. и V-VII в., а на 430 m северно от крепостта е разположено друго селище от ХII-ХIV в., с дължина над 1 km, с фрагменти от керамика тип „сграфито” и следи от металургична дейност (шлака). Районът е съсредоточие на пътища- пътя от „Аетос“ за „Росокастрон“ и „Дебелт“ и пътя от с. Чукарка по р. Чакърлийска. Един от вариантите за локализация на средновековната българска крепост „Ктения“ е „Калето” при с. Вратица или крепостта „Хисар” до с. Малка поляна, в която наред с керамика от II-IV в. и V-VII в. се открива и керамика от ХI-ХII и ХII-ХIV век.  

Местоположение

Надморска височина: 188 m GPS координати: 42°36’17” С.Ш. и 27°10’02” И.Д.

Източници

Георгиев, И. Ранновизантйски и средновековни български укрепления за отбрана на Айтоския проход. ВИС София 1995г.

Планове

s vratitsa krepost kaleto 5f439c7c1a360

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.