С. Ваклиново – крепост Пади бога


Описание и история

Неолитна и тракийска крепост Пади бога се намира в едноименната местност, на 2.32 km северно по права линия от центъра на село Ваклиново. Изградена е конусообразно възвишение със стръмни и трудно достъпни склонове от всички страни. Реално няма лесен достъп до върха, където е построена крепостта. Самото укрепление е издигнато на самия  венец, като крепостната стена следва конфигурацията на терена. Самия терен е изпъстрен с каменни групи на отделни места. Крепостта има вретенообразна форма разположена в посока югоизток- северозапад. Максималните ѝ размери са 77х39 m и е с площ от 1.6 дка. Твърдината се простира на две площадки. Едната, по- малката е почти идеално подравнена и се намира в югоизточния ъгъл на обекта. Нейната площ е около 0.24 дка и по всяка вероятност е отделена от основната част на крепостта с крепостна стена. Днес тази стена (ако я има) се намира под солиден пласт пръст. Обиколните крепостни стени се проследяват във вид на разсипи. Те са градени от ломени камъни без спойка. Следи от тях се откриват по западния, северния и източния ръб на възвишението. В иманярски изкопи, с които е осеян обекта, се откриват фрагменти от неолитна, черна и червена с орнаменти, битова керамика. В подножието на твърдината са открити останки от селище от късния период на желязната епоха и античната епоха, съществувало вероятно и през средновековието, а в района има няколко надгробни могили. На възвишението няма следи от обитаване след тракийския период.

Местоположение

Надморска височина: 1308 m GPS координати: 41°36’52” С.Ш. и 24°03’18” И.Д.

Източници

Домарадски, М. Паметници на тракийската култура по горното течение на река Места. София, 1999
К. Василев
М. Гърдев

Снимки

https://photos.app.goo.gl/N1kHsYWm1ZPaznm67

Планове

К.Василев

Координати: 
Категория обекти в БГ: 

Comments are disabled.