С. Венчан – крепост Венчан


60 / 100

Описание и история

Тракийска, антична, късноантична и средновековна крепост Венчан се намира на 1.14 km северозападно по права линия от центъра на село Венчан. Изградена е върху хълм със стръмни, на места и отвесни скални склонове. Крепостта има форма на неправилен правоъгълник с размери около 557х148 m. По- добре е запазена североизточната стена, зидана от ломени камъни и бял хоросан. Почти по средата и се намира порта, която осъществява комуникацията с подградието и пътя до долината. Единственият път водещ до крепостта е подхождал от северозапад, виейки се зигзагообразно по склона. По терена се открива строителна и битова керамика от V-VI и ХI-ХIV век, накити, кръстове, иконка, монети на Юстин II и София и на Иван Александър с Михаил. Под името Вефчан крепостта е спомената от Мехмет Нешри по повод похода на Али паша през 1388 г., който унищожил твърдината и изклал населението. Обектът не е бил възстановяван и използван по- късно. Единственият останал достоверен факт от неговата фортификация е всеченото в скалния терен трасе на портата (с ширина около 2 m) на крепостта, намирала се по средата на северната укрепителна линия. Последната се очертава ясно като затревен насип висок до 0.3-0.4 m и широк до 2 m следващ линията на ръба на билото. Според К. Шкорпил крепостните стени са били изградени от ломен камък, залят обилно бял с хоросан. На територията на крепостта се открива керамика от V-VI и от XII-XIV в.

Местоположение

Надморска височина: 293 m GPS координати: 43°14’31” С.Ш. и 27°22’31” И.Д.

Литература

Атанасов, Георги. Добруджанското деспотство. В. Търново, 2009.
Община Провадия, отдел “КВТ и МД”, Валентина Кирова
Автор: М. Гърдев

Видео

Comments are disabled.